Smještaj u Hrvatskoj » Otok Brusnik
Brusnik je nenaseljen hrvatski jadranski otok 23 kilometara zapadno od Visa. Površin otoka je 3 hektara.

Do otoka ne postoje stalne linije pa se dolazak mora ugovoriti na Visu. Brusnik je zakonom zaštićeno područje. Na otoku raste endemska biljka dubrovačka zečina i živi endemski gmizavac, crna gušterica.

Najveći vrh otoka je na 23 metra nadmorske visine. Dužina otoka je oko 200 metara, a širina do 150 metara

(izvor: wikipedia.org)